Vakcinace proti vzteklině

20.02.2011 11:25

Používám vakcínu, která má garantovanou minimální účinnost dva roky.

Kontakt

MVDr. Petr Hrnčiřík Vlárská 294
Brumov-Bylnice
603 224 385 hrncirikp@centrum.cz